דף הבית


5LeggedTable.com

חמשת עמודי הזהות היהודית.

” הסתכל במראה. הענק למה שאתה רואה משמעות מתוך בחירה… אל תיתן לאף אחד לקבוע לך איזה יהודי אתה. בחר בעצמך.” אברהם אינפלד

אברהם אינפלד מאבחן ומנתח את מצבו של העם היהודי ביודעו שהאתגר התרבותי – חינוכי המרכזי הניצב בפני העם היהודי בעת הזו הוא התמודדות עם השאלה כיצד ניתן להבטיח את המשך קיומו המשמעותי של העם היהודי ?

אינפלד יודע שתנאי הכרחי לכך הוא העצמת תחושת ההשתייכות לעם היהודי שתוביל להזדהות פוזיטיבית, מחדשת ומעצבת אורח חיים, עם מורשתו, תרבותו וערכיו. וכי זה יקרה רק באמצעות למידה מאתגרת המתמודדת עם הבנת משמעויות ותורמת לגיבוש השקפת עולם.

תנאי נוסף להבטחת קיומו המשמעותי של העם היהודי הוא לקיים ולחזק את אחדות העם היהודי על ידי תפיסת היהדות כתרבות דינמית – לא אחידה – ופרשנית הרואה ברב – גוניות מצב מפרה, המאפשר אחדות – ללא אחידות – תוך קבלת השונה וחיזוק הסולידריות בין היהודים.

א. אינפלד מציע מודל המכונה ‘חמש רגלים לשולחן’ חמשת עמודי הזהות היהודית’ כדרך לביסוס זהות יהודית רב גונית המכירה בפרשנויות שונות של הזיכרון היהודי.

המודל מבוסס על הנחות המוצא הבאות:

  1. התרבות היהודית אינה מערכת מפורשת, גלויה וידועה שיש  להנחילה, ‘אילו ידענו להגדיר בנוסחאות מהי יהדות לא הייתה כאן תופעה רוחנית מקיפה אלא היה לפנינו גוף שחיותו נקבעת לפי הגדרות’.(גרשום שלום). אי אפשר  להנחיל מערכת משותפת של ידע גלוי ואסוציאציות הנובעות ממנו לכלל ישראל ולכן אין טעם להתעקש על כך.

  2. עיסוק בזהות יהודית כיום מחייב  שיח סביב השאלות : מה עלי לעשות בחיי ? או, כיצד אחיה חיים בעלי משמעות? שהרי התשובה לשאלה ‘מה עלי לעשות ?’ נמצאת  בתהליכים ובהתפתחויות הנובעים מראיית היהדות כ”תופעה חיה ובלתי מוגדרת”(ג. שלום)

  3. אין טעות גדולה מזיהוי התרבות היהודית מלכתחילה עם תוכן גלוי מסוים ומוגדר ומהרצון להנחילו לציבור גדול, ציבור החי מחוץ לכל מערכת דתית ממוסדת, תוך התעלמות מכך שחייהם, אמונותיהם ורגשותיהם של אותם אנשים נושאים בתוכם יסודות יהודיים, שותפים, סמויים, שמתבקש ונדרש לחשפם, לזהותם ולהבהירם בתהליך תרבותי חינוכי.

המודל מדבר על “חמש רגלים לשולחן”

היהודית בזמננו ומעודד יהודים לבחור מתוכם לפחות שלושה, ולהפכם לחשובים לחייהם.

“אני מדבר על “חמש רגלים לשולחן” שהם היסודות החשובים לזהות היהודית בימינו. אני פוגש יהודים רבים בכל העולם ומדבר אתם על “חמש רגלים לשולחן” על מנת לעודדם לבחור מתוכם לפחות שלוש רגלים, ולהפכם לחשובים לחייהם. מדוע עליהם לבחור לפחות שלוש ? כדי שיהיה לפחות עניין אחד משותף לכל היהודים הבוחרים. אני מאתגר את שומעי ליצור מידה של אחדות ללא אחידות בעם היהודי.”(א.אינפלד)

הרצאה של אברהם אינפלד מתוך הכנס השנתי וטקס קבלת אות המצויינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי-דמוקרטי תשע״ט של תכנית מארג – כל ישראל חברים בסימן: ״שורשינו פזורים בנופים שונים״Radio.Melitz,Org
Melitz.Org