הר סיני

5LeggedTable.com

“אי אפשר להתעלם ממעמד הר סיני ואין זה משנה אם תפרשו אותו בדרך באופן מסורתי, דתי או תרבותי”

מה קרה שם בהר סיני? בשאלה הזאת אנחנו מתלבטים כבר מאז. אברהם אינפלד מציע שמעמד זה התחייבנו כעם להיות שותפים אחרים להטיב עם העולם.

 “בהר סיני התחייבנו לחיות על פי כמה ערכים:

  1. לשאת עדות לקיומו של האל.

  2. תיקון עולם – להפוך את העולם לטוב יותר.

  3. לחיות חיים המעצימים את הזיכרון. בלי זיכרון אין עתיד.”

הערכים האלו הם שמאפיינים  ומייחדים את העם היהודי למקום של התמודדות משותפת עם ‘ברית ייעוד’ – יצירת חזון מלכד, משתף ומשותף לכלל ישראל ולתיקון עולם.

Radio.Melitz,Org
Melitz.Org