זיכרון

זיכרון יהודי

“כיהודי אתה פועל מתוך זיכרונו הקיבוצי של העם שלך. האתגר של היהודי הוא ליטול את הזיכרון הקולקטיבי של עמו ולהפכו לחלק מחייו.”

“אינך יכול להקים משפחה יהודית, לבנות בית יהודי חדש מבלי להתייחס לזיכרון היהודי. אינך יכול ליצור יצירה יהודית כלשהי מבלי להידרש לזיכרון של העם היהודי.”

כאשר ההיסטורה עוסקת בעבר, זכרון עוסק באיך העבר משפיע על ההוויה ועל העתיד.

השורש ז.כ.ר מושרש עמוק במקורות ישראל המילים “ליזכור” ו”זיכרון” ועוד משמשים לנו גשר על העתיד.

 

Radio.Melitz,Org
Melitz.Org