ישראל

5LeggedTable.com

ארץ ישראל ומדינת ישראל

“אתה צעיר יהודי יש מדינה יהודית צעירה, לך לשלום”

במילים אלו נשלח אברהם אינפלד על ידי אביו בעודו נער שסיים זה עתה את לימודי התיכון. ולמה שלח כך האב את בנו למדינת ישראל? כי להשקפתו ישראל היא המקום שהיהודים כותבים את הפרק הבא סיפור של העם היהודי.

“ארץ ישראל כולה היא מחסן הזיכרון היהודי. כאן, בארץ, שוכן זיכרון העם היהודי. אי אפשר להיות יהודי כיום ללא קשר לארץ ישראל”

 

המשמעויות העולות מהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכן עם האתגרים הנובעים ממפגש של עם ישראל המתחדש עם ארצו, עם ריבונות יהודית ועם היותו רוב במדינה שבה חי גם מיעוט. גיישת חמש רגלים לשולחן רואה בציונות עשייה הנובעת מחזון רב השראה המאתגר את הפרט ואת הכלל, חזון המשלב בין רעיונות עבר שלא נס לייחם לבין אתגרי העתיד. למדינת ישראל.

 

“לא נוכל להתקיים כעם ללא מדינה שבה אנו ריבוניים”.

5LeggedTable.com

הגשם שלנו לא יורד בדרום אפריקה

 

5LeggedTable.com

“אני מכריז בזאת על הקמת מדינה יהודית, היא מדינת ישראל”

מה הכוונה?

 

Radio.Melitz,Org
Melitz.Org