משפחה

5LeggedTable.com

 

 

“אנחנו היהודים משפחה, לכן התורה אינה מכנה אותנו יהודים או עברים אלא בני ישראל”.

היהדות היא משפחה אחת גדולה, משפחה עם עבר הווה ועתיד משותף. עדות לכך ניתן לראות בתורה, כאשר היא משתמשת במונח “בני ישראל” כדי שנזכור את המקור למשפחתיות שלנו.

יהדות מסגרת משפחתית המגשרת בין דורות ובין מסורות על אף התמורות והשינויים המתחוללים בה ובעולם. החשיבות בחיזוק תחושת ההשתייכות ל’משפחה  היהודית’ היא מתוך האחריות לכלל, כך נלמד מהברכה לאבות “ונתברכו בכם כל משפחות האדמה”

Radio.Melitz,Org
Melitz.Org