עברית

5LeggedTable.com

“השפה העברית מכילה בתוכה

מושגים מרכזיים של חיים יהודיים

המהותיים לחיינו כיום”

“העברית חשובה וחיונית לעם היהודי משום שבאמצעות השפה, עוברת ומועברת התרבות מדור לדור…היא מאפשרת לנו לפגוש בדורות שקדמו לנו ולשוחח אתם כדי לבנות יחדיו  עתיד משמעותי לעם היהודי”.

השפה העברית היא שפתו של העם היהודי וחידושה, כשפה מדוברת, הוא מההישגים הגדולים של הציונות. השימוש בשפה העברית חושפת את המייחד התרבותי של היהודים. השפה העברית מדגישה את המושגים, ערכים ו את יסודות יהודיים משותפים, גלויים או סמויים.

דוגמה אחת לשימוש ערכי תרבותי בשפה העברית היא:

השורש ק.ד.מ. יוצרת את המילה קדימה (עתיד) וכן את המילים קודם ו קדם (עבר), שורש זה מלמד על החיבור בין עבר, הווה ועתיד להמשכיות יהודית.

 

 

Radio.Melitz,Org
Melitz.Org